24 • LORIOT 5 / WIELEWAAL 5
25juin 26juin
Adeline est heureuse de vous accueillir dans sa maison. Cette maison trois façades fait partie d’un ensemble de trois maisons construites en 1925 et baptisées ‘ les villas du Vogelzang’. Et comme très souvent dans le quartier, la façade avant ne laisse pas présager que cette habitation est rénovée à l’arrière, plein sud-ouest et est devenue une maison lumineuse qui accueille agréablement toute la famille.

Eric Van Mierenhoucht vous présente ses céramiques et ses photos. Les céramiques sont synonyme de temps qui passe, elles sont incomplètes et donnent une impression de dégradation. Un travail est fait sur l’ émail, sur la terre laissée apparente, et sur la texture. Les photographies présentées sont un travail abstrait, via retouches photos.

Carine Devaux : L’argile. La travailler pour lui donner une forme définitive. La cuisson et son lot de résultats aléatoires. Le contraste des couleurs, audacieux mais aussi harmonieux. Résultat ? Des objets utilitaires bluffants ou des créations artistiques, venez admirer son travail chez Adeline.

• • •

Adeline vindt het fijn u in haar huis te mogen verwelkomen. Deze driegevelwoning maakt deel uit van een geheel van drie huizen gebouwd in 1925 die “de Villa’s van Vogelzang” werden genoemd. En zoals zo vaak in deze wijk laat de voorzijde niet vermoeden dat deze woning achteraan, het zuidwesten, werd gerenoveerd tot een huis met een overvloedige lichtval die de ganse familie op een aangename wijze herbergt.

Eric Van Mierenhoucht stelt u zijn keramiek en foto’s voor. De voorwerpen in aardewerk zijn synoniem van de voortschrijdende tijd, ze zijn onvolledig en geven een indruk beschadiging. Een werk werd gemaakt op email, op de nog zichtbare aarde, en op de textuur.
De tentoongestelde foto’s werden door middel van de fotoshop techniek omgevormd tot een abstract werk.

Carine Devaux : Klei. Haar bewerken tot een definitieve vorm. Haar bakken om wie weet welk onzeker resultaat te bekomen.  Het contrast van de kleuren, gewaagd maar tevens evenwichtig. Het resultaat? Overdonderende gebruiksvoorwerpen of artistieke creaties? Beoordeel zelf haar werk bij Adeline.

• • •

Adeline is delighted to welcome you into her home. This semi-detached house is one of the three built in 1925 and named ‘les Villas du Vogelzang’. As often in the neighbourhood, the front gives no hint that the house has been renovated at the rear, facing south-west, and has become a light and airy home that comfortably accommodates the whole family.

Eric Van Mierenhoucht presents his ceramics and his photos. The ceramics are synonymous with the passage of time, they are incomplete and give an impression of decay. Work is done on the glaze, on the bare clay and on the texture. The photographs are abstract works done by retouching.

Carine Devaux : Clay, Working it to give it a definitive form. Firing and random results. The contrast of colours, bold but also harmonious. The result? Fake functional objects or artistic creations, come and enjoy her work at Adeline's house.
Stacks Image 319
Stacks Image 322
Stacks Image 325