11 • TOURTERELLES 25 / TORTDELDUIVENLAAN 25
26juin
Raphaël et ses colocataires vous accueillent dans cette maison si typique de son époque. Garage et bureau au rez, living en L et cuisine en bel étage, chambres au premier, toit plat...un plan qui se retrouve en milliers d’ exemplaires dans toute la Belgique . Mais celle-ci est particulièrement soignée : vous remarquerez le jeu de pierres grises en façade. Cette maison est nouvelle dans le Parcours et n'a jamais été ouverte au public.

Le Street Art a quitté les tunnels et piliers d’autoroutes, pour entrer dans les galeries et les salons internationaux, avec des toiles comme support. Mister X travaille sur les animaux, avec dynamisme,  énergie et couleur. Jaune travaille avec des pochoirs, en représantant des petits bonhommes  ( souvenir de son job à Bruxelles Propreté ? ) qui nous interpellent sur notre ville, sur notre environnement journalier, sur nos références culturelles.

• • •

Raphaël en zijn huisgenoten vinden het fijn u in hun huis, te verwelkomen. Het is zo typerend voor zijn tijd. Op het gelijkvloers bevindt zich de garage en het bureau,
de living in L-vorm en de keuken zijn op de bel-etage, de kamers op de eerste verdieping en om te eindigen is er het plat dak… een grondplan dat wijdverbreid is in België. Maar bijzonder aan dit huis is het spel van de grijze stenen op de gevel. Dit huis is nieuw in het Parcours en werd nog nooit opengesteld voor het publiek.

De Street Art verlaat de tunnels en pijlers van de autowegen om binnen te dringen in de galerieën en de internationale salons. Ditmaal zijn doeken de ondergrond. 
Mister X werkt op dieren, in zijn dynamische, en kleurrijke wereld . Jaune werkt met sjabloonkunst.  Hij bewerkt met zorg, met gevoel voor humor, en met brio kleine venten (herinnering aan zijn job bij Rein Brussel?) die ons interpelleren over onze stad, onze dagdagelijkse omgeving, onze culturele referenties.

• • •

Raphaël and his housemates welcome you to this house typical of its era. Garage and office on the ground floor, L-shaped living room and kitchen on the next floor up, bedrooms on the first floor, flat roof ...  a plan which is repeated thousands of times throughout Belgium. But it is a particularly nice example: you will notice the grey stone façade. This house is new to the Art Trail and has never been open to the public.

Street Art has left motorway tunnels and pillars to enter galleries and international exhibitions, with canvas as its support.
Mister X works on animals, and invites you in his colourfull, dynamic world. Jaune is a marvellous exponent of stencil work . He works with care, humour and brio on little figures (reminiscent of his job with Bruxelles Propreté?) that challenge us about our city, our everyday environment, our cultural references.
Stacks Image 443
Stacks Image 446
Stacks Image 449