03 • ALOUETTES 11 / LEEUWERIK 211
25juin 26juin
Dominique est heureuse de vous accueillir dans sa maison. Dominique rénove ce petit bijou de style cottage avec soin : remarquez les châssis rénovés à l’ identique, le parquet d’ origine, le jardin plein sud qui se prolonge vers le piétonnier ....mais ce qui est le plus touchant, c’est la vieille plaque retrouvée par Dominique dans le jardin, qui propose ce  terrain ... à bâtir. Cette maison est nouvelle dans le Parcours et n'a jamais été ouverte au public.

Margriet Lichteveld sculptrice, se définit comme enthousiaste, créative, simple, énergique, lumineuse, voyageuse et optimiste. Venez voir tout cela  dans ses sculptures...

Jos Raaijmackers travaille la pierre, le bois, la terre, des matériaux puissants et mystérieux . ‘'Je me laisse guider par mon intuition et je veux donner corps à mes émotions. C’ est souvent un combat qui me mène loin mais qui me procure énergie, plaisir et épanouissement “

• • •

Dominique vindt het fijn u te mogen verwelkomen in haar huis.Zij renoveert dit pareltje van de cottage stijl met veel zorg: let op de identiek gerenoveerde ramen, het oorspronkelijke parket, de zuidelijk gelegen tuin, die zich verlengt tot aan de voetgangerszone… Maar het meest aangrijpende is de oude plaat die Dominique in haar tuin vond, en die het terrein …als bouwgrond aanbiedt. Dit huis is nieuw in het Parcours en werd nog nooit opengesteld voor het publiek

Margriet Lichteveld beeldhouwster, omschrijft zich als enthousiast, creatief, eenvoudig, wilskrachtig, lumineus, reizigster en optimistisch. Kom en ontdek al deze eigenschappen in haar sculpturen…

Jos Raaijmackers : Ik werk met steen, hout en klei. Deze natuurlijke materialen raken me door hun kracht en mysterie. Intuïtie is mijn leidraad bij het beeldhouwen.
Zij geeft mij de mogelijkheid om mijn emoties en gedachten zichtbaar en tastbaar te maken. Ik geniet van het werken met deze natuurlijke materialen. Ze laten me hun ziel, hun wezen. Tijdens het werken beweeg ik me tussen spiritualiteit, symboliek en de eigenheid van het materiaal. Ik voel me dan onverwoordbaar verbonden met de materie en zoek al werkend naar de juiste vorm. Het is vaak een grensverleggende strijd met mezelf die me veel energie, plezier en voldoening geeft. Ik nodig u uit om kennis te maken met mijn werk.

• • •

Dominique is happy to welcome you to her house. Dominique is renovating this jewel of the cottage style with care: notice the door and window frames renovated to their original state, the original parquet floor, the garden facing due south which extends to the walk ... but the most touching thing is the old plaque found by Dominique in the garden, advertising this ... building plot. This house is new to the Art Trail and has never been open to the public.

Margriet Lichteveld, sculptor, describes herself as an enthusiast , creative, simple, energetic, bright, a traveller and an optimist. Come and see all that in her this sculptures ...

Jos Raaijmackers works with stone, wood, clay, powerful and mysterious materials. “I let myself be guided by my intuition and I want to make my emotions tangible. It is often a battle that takes me far away but which brings me great energy, pleasure and satisfaction.”
Stacks Image 443
Stacks Image 446
Stacks Image 449