PASSEREAUX 19 • ZANGVOGEL 19
Jacqueline est heureuse de vous accueillir dans sa maison. Elle fut construite en 1929 et rénovée comme beaucoup de maisons avec l’ajout d’un garage, l’aménagement du grenier et l’extension vers l’arrière. Par contre, ce qui vous frappera, c’est le symbolisme du chiffre trois, le chiffre fétiche de Jacqueline. Vous vous amuserez à le retrouver dans la fenêtre triangulaire au dessus de la porte, dans le bow-window…triangulaire, dans le balcon…triangulaire, dans la porte qu’elle a dessinée .

Jacqueline Ost est une artiste contemporaine qui ose aborder des thèmes graves sans se départir de son humour, de sa poésie, de sa sensibilité, de sa profonde humanité. Ses œuvres sont multiformes  : dessins, encres, sculptures…elle n’a pas peur de s’aventurer dans des chemins inconnus. Elle sera ainsi la seule à exposer un magnifique néon. Toutes ses œuvres relèvent d’ une démarche conceptuelle, analytique, positive, et peut-être transcendantale….

• • •

Jacqueline vindt het fijn u in haar huis te mogen verwelkomen. Gebouwd in 1929 en zoals zoveel andere huizen werd het gerenoveerd door toevoeging van een garage, de inrichting van de zolder en de uitbreiding naar achter toe.
Verschillend daarentegen is het gebruik van het cijfer drie, Jacqueline’s geluksnummer, als symbool doorheen de voorgevel: kijk naar het driehoekige venster boven de deur, naar de … driehoekige bow-window, naar het … driehoekig balcon, naar de door haar getekende deur.

Jacqueline Ost is een hedendaagse kunstenares die zonder schroom ernstige thema’s behandelt, zonder haar zin voor humor, haar poëzie, haar gevoeligheid en haar diepe menselijkheid te verliezen. Haar werken zijn veelvormig: tekeningen, inkt, sculpturen… Steeds onbevreesd om onbekende wegen te verkennen. Zo is zij de enige die een prachtige neon tentoonstelt. Al haar werken ontspruiten uit zowel een conceptuele ontwikkeling, als een analytische, positieve, en misschien
ook wel bovenzinnelijke evolutie

• • •

Jacqueline is delighted to welcome you into her home. It was built in 1929 and renovated like many houses with the addition of a garage, attic conversion and rear extension. However, what will strike you is the symbolism of the number three, Jacqueline’s lucky number. You will be amused to find it in the triangular window above the door, in the bow window – triangular, in the balcony – triangular, and in the door she designed.

Jacqueline Ost is a contemporary artist who dares to tackle serious issues without losing her humour, her poetry, her sensitivity or her profound humanity. Her works are multiform: sketches, ink drawings, sculptures ... she is not afraid to venture into unknown territory. She will thus be the only artist exhibiting a magnificent neon. All her works come from a conceptual approach that is analytical, positive and perhaps transcendental ...
Stacks Image 443
Stacks Image 446
Stacks Image 449