CHANT D'OISEAU 90 • VOGELZANG 90
Marc Kiss est heureux de vous accueillir dans sa maison. Construite en 1924 en Art Déco comme bon nombre de maisons de cette rue, nous vous invitons à remarquer la belle séquence de fenêtres, balcons, bow-windows, jeu de briques et de béton, qui sont restés identiques aux plans d’origine. Cette maison est nouvelle dans le Parcours et n’a jamais été ouverte au public.

Par son travail photographique, Cécile Duvivier va nous secouer quelque peu avec ses photos des enfants des rues de Manille, ville tentaculaire à l’air vicié. Elle y a travaillé pour Médecins sans Frontières et elle veut nous faire connaître leur sort avec ces magnifiques photos durement contrastées en blanc et noir, pour mieux encore refléter la violence de leur situation. Ils errent dans la ville, accrochés à leur tube de colle (le rugby) dont le solvant les transforme en Batman, survolant l’indifférence ou le rejet des passants, des autorités du pays. Ils sont victimes de toutes les violences. De nombreuses initiatives essaient de leur venir en aide, un travail titanesque, mais il serait indigne de ne rien tenter pour les sortir de la rue.

• • •

Marc Kiss vindt het fijn u in zijn huis te mogen verwelkomen. Het werd gebouwd in 1924 in Art- Deco stijl, zoals zo vele huizen uit de wijk. Opmerkelijk en nog steeds volgens het originele plan is de mooie opeenvolging van de vensters, de balkons, de bow windows en het spel van bakstenen en beton Dit huis is nieuw in het Parcours en werd nog nooit opengesteld voor het publiek.

Doorheen haar fotografisch werk schudt Cécile Duvivier ons enigszins wakker met haar foto’s van de straatkinderen uit Manilla, een geperverteerde stad die zich als een inktvlek uitbreidt. Zij werkt er voor Artsen zonder Grenzen. Haar prachtige zwart- wit foto’s tonen ons het lot van deze kinderen. De keuze voor zwart-wit is bewust: het geeft nog beter de hardvochtigheid weer van hun bestaans. Zij dolen door de straten van de stad, letterlijk geplakt aan hun lijmtube (de rugby). De geïnhaleerde solventen maken van hen een Batman, die de onverschilligheid van en de afstoting door zowel de voorbijgangers als de autoriteiten van het land overvliegt. Ze zijn het slachtoffer van alle mogelijke soorten geweldplegingen. Talrijke initiatieven trachten hen hulp te bieden. Een titanenwerk. Maar niets doen om hen van de straat te halen zou gecatalogeerd worden als totaal mensonwaardig zijn .

• • •

Marc Kiss is delighted to welcome you into his home, built in 1924 in the Art Deco style, like many houses on this street. Notice the lovely sequence of windows, balconies, bow windows and the play of bricks and concrete, which have remained identical to the original plans. This house is new to the Parcours and has never been open to the public.

Cécile Duvivier‘s photographic work will shake us somewhat with her pictures of street children in the sprawling and polluted city of Manila. She worked there for Médecins sans Frontières and shows us their fate though these magnificent pictures, harshly contrasted in black and white to better reflect the violence of their situation. They roam the city, clinging to their tube of glue (‘rugby’), the solvent turning them into Batman, flying above the indifference or rejection of passers-by and the authorities. They are victims of all kinds of violence. There are many initiatives to try to help them, a herculean task, but it would be shameful not to try to get them off the streets.
Stacks Image 443
Stacks Image 446